+420 720 412 743 info@golfrapotin.cz

Akce a firmy

Firemní akce jsou nejčastější formu zábavné výuky golfu s profesionálním trenérem následované soutěží cvičných plochách. 

Pojďme na to

RAPOTÍN GOLF CLUB

Akce a firmy

 V areálu GC Rapotín jsme pipraveni uspoádat firemní akce od pracovních schzek poínaje, pes prezentaní akce až po teambuildingové dny uspoádané pesnpodle vašeho zadání.

 Teambuilding spojuje lidi prostednictvím spolených zážitka týmové spolupráce. Jistse tedy i ve vaší firmsnažíte o to, aby zážitky z tchto akcí byly co nejdéle udržitelné a vaši zamstnanci na nrádi vzpomínali. Nebojte se tedy, svěřte se do naší pée a pojte si uspoádat akci plnou krásných zážitk, pírody, dobrého pití a jídla.

 Žádanou formou pro seznámení s golfem v rámci teambuildingových akcí pro zamstnance nebo klienty jsou takzvané golfové akademie. Jedná se o píjemné, neformální a zábavné seznámení s golfem vedené profesionálním trenérem, ve kterém si úastníci seznám základní údery potřebné pro hru na hřišti. Vyslechnou si struné povídání o golfu, nejdležitjší body, které je nutné pro zaátek vdt. Možné je také využít naše veřejné hřiště (golfovou akademii).. Bude jim pedstavena golfová výbava a budou mít možnost vidt vzorové typy golfových úder. Následnsi golfové údery sami vyzkouší. V rámci golfové akademie lze samozejmuspoádat soutže o ceny. Doporuujeme asový rozsah minimáln2 hodiny.

 Golfovou akademii mžeme rozšíit o nabídku dalších sportovních akcí, napíklad lekce jógy i tance pro ženy.

  Samozejmostí je zajištní cateringu, pípadné degustace i jiné gurmánské zážitky nejsou vyloueny.

RAPOTÍN GOLF CLUB

Pronájem reklamní plochy

Úspěšné firmy spojily své jméno s golfem a získaly tak spoustu výhod:

  • propagaci firmy
  • zvýšení image firmy
  • prostředí pro rozvoj podnikatelské činnosti
  • podnikatelský vliv v regionu působnosti hřiště a mimo něj
  • podíl na partnerství s cílem rozvoje golfu v regionu

 

Malým i velkým firmám, živnostníkům i fyzickým osobám nabízíme hned několik variant propagace v našem resortu.

reklama na webu a sociálních sítích GC Rapotín 1.000 Kč / měsíc
reklama v areálu GC Rapotín 20.000 Kč / sezóna
reklama na driving range GC Rapotín 40.000 Kč / sezóna
reklama autosalonu 60.000 Kč / sezóna
hlavní partner GC Rapotín 100.000 Kč / sezóna

RAPOTÍN GOLF CLUB

Hlavní partneři

Partneři mládeže

Partneři