+420 720 412 743 info@golfrapotin.cz

PRO ŠKOLY

Golf club Rapotín na jaře 2022 otevírá brány nového golfového odpaliště v Rapotíně a tím se stává další možností volby sportu v našem okrese.


   Golf je vhodným sportem pro všechny věkové kategorie. V našem golfovém klubu plánujeme projekt – Golfem z Rapotína na Harvard. V rámci tohoto projektu máme možnost přiblížit ho všem žákům 1. i 2. stupně vaší školy. 


  Z České republiky pochází mnoho dětí, které díky golfovým i studijním výsledkům dostávají sportovní stipendia na mezinárodních školách, kde dostávají skvělé vzdělání. K této možnosti z velké části přispívá golf, který děti formuje a připravuje  na život nejen po sportovní stránce, ale učí je další aspekty jako strategii, rozhodování, morálním zásadám a etice. Tyto dovednosti děti využijí ve sportovních i profesních etapách jejich života.  Děti jsou již v ranném věku postupně připravováni na tuto dráhu.


  Děti i učitelé si zkusí nové pohybové dovedností na čerstvém vzduchu a objeví své skryté vlohy k tomu sportu.  To vše bude probíhat zábavnou formou pod vedením profesionálního trenéra v rámci tématického dne.


Program je přizpůsoben pro jednu třídu cca 20-30 dětí a časová dotace zahrnuje 1,5 hodinovou tréninkovou ukázku i praxi pro děti. Potřebné vybavení a služby profesionálního trenéra jsou pro školy zdarma. Časová náročnost za den je 6 hodin, tudíž jsme bez problému schopni obsahově denně pokrýt 4 třídy. 


   Tento projekt dále navazuje na dětské skupinové tréninky, které připraví děti na získání tzv. Zelené karty. Pro získání zelené karty je zapotřebí znalost pravidel a herní dovednosti na hřišti. Po získání zelené karty, tedy HCP 54, je hráč oprávněn účastnit se golfových turnajů. V Česku máme pro mládežnické skupiny na výběr z Moravské Túry Mládeže a pro vrcholové hráče Národní Túru Mládeže i Mezinárodní turnaje. Klub má pro tyto turnaje vypsán motivační program, kde finančně přispívá za umístění na těchto turnajích.

  Jako první nabízíme proškolení Vašich učitelů tělocviku před zahájením spolupráce, aby se mohli zapojit do výuky dětí. Našim cílem je perfektní spolupráce za účelem vzdělání dětí nejen ve sportu.